جوم سیتی آوین نت آوین نت
 •   شماره تماس : 33878813-031 & 09134459748
 •   شرکت صنعتی صبا تجهیز
 •   info@sabacotajhiz.ir       www.sabacotajhiz.ir
امروز :
جمعه - ۱۵ مهر - ۱۴۰۱
Today :
Oct 07 2022
ساعت :

دسته سنسور

دسته سنسور

دسته سنسور1

دسته سنسور1

اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر

اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر

اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر 1

اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر 1

اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر2

اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر2

اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر3

اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر3

نازل سر مشعل کوره

نازل سر مشعل کوره

نازل سر مشعل کوره 1

نازل سر مشعل کوره 1

نازل سرمشعل کوره سیمان آسیب دیده

نازل سرمشعل کوره سیمان آسیب دیده

دیسک پاششی گانینگ

دیسک پاششی گانینگ

دیسک پاششی گانینگ1

دیسک پاششی گانینگ1

کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام

کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام

کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام1

کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام1

صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر

صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر

صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر1

صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر1

صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ

صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ

صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ1

صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ1

داکت خروجی دستگاه تریمینگ

داکت خروجی دستگاه تریمینگ

داکت خروجی دستگاه تریمینگ1

داکت خروجی دستگاه تریمینگ1

نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر1

نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر1

نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر

نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر

پین بازوری پاندولیوم

پین بازوری پاندولیوم

پین بازوری پاندولیوم1

پین بازوری پاندولیوم1

چرخ زنجیر انتقال ضایعات

چرخ زنجیر انتقال ضایعات

چرخ زنجیر انتقال ضایعات1

چرخ زنجیر انتقال ضایعات1

قرقره آبکاری شده خط دوخت

قرقره آبکاری شده خط دوخت

قرقره آبکاری شده خط دوخت1

قرقره آبکاری شده خط دوخت1

بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله

بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله

بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله1

بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله1

کاندوئیت دستگاه اسپینر

کاندوئیت دستگاه اسپینر

کاندوئیت دستگاه اسپینر1

کاندوئیت دستگاه اسپینر1

مکانیل سیل دستگاه اسپینر

مکانیل سیل دستگاه اسپینر

مکانیل سیل دستگاه اسپینر1

مکانیل سیل دستگاه اسپینر1

فلنج و محور میز انتقال ضایعات

فلنج و محور میز انتقال ضایعات

فلنج و محور میز انتقال ضایعات1

فلنج و محور میز انتقال ضایعات1

پایه کریستال نوری

پایه کریستال نوری

پایه کریستال نوری1

پایه کریستال نوری1

مکانیل سیل دستگاه اسپینر2

مکانیل سیل دستگاه اسپینر2

پولی انتقال قدرت

پولی انتقال قدرت

پولی انتقال قدرت1

پولی انتقال قدرت1

شافت انتقال قدرت

شافت انتقال قدرت

شافت انتقال قدرت1

شافت انتقال قدرت1

شافت پمپ پرشر آسیاب مواد

شافت پمپ پرشر آسیاب مواد

شافت پمپ پرشر آسیاب مواد1

شافت پمپ پرشر آسیاب مواد1

شاسی نگهدارنده

شاسی نگهدارنده

شاسی نگهدارنده1

شاسی نگهدارنده1

شاسی نگهدارنده2

شاسی نگهدارنده2

 • دسته سنسور
 • دسته سنسور1
 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر
 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر 1
 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر2
 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر3
 • نازل سر مشعل کوره
 • نازل سر مشعل کوره 1
 • نازل سرمشعل کوره سیمان آسیب دیده
 • دیسک پاششی گانینگ
 • دیسک پاششی گانینگ1
 • کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام
 • کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام1
 • صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر
 • صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر1
 • صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ
 • صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ1
 • داکت خروجی دستگاه تریمینگ
 • داکت خروجی دستگاه تریمینگ1
 • نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر1
 • نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر
 • پین بازوری پاندولیوم
 • پین بازوری پاندولیوم1
 • چرخ زنجیر انتقال ضایعات
 • چرخ زنجیر انتقال ضایعات1
 • قرقره آبکاری شده خط دوخت
 • قرقره آبکاری شده خط دوخت1
 • بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله
 • بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله1
 • کاندوئیت دستگاه اسپینر
 • کاندوئیت دستگاه اسپینر1
 • مکانیل سیل دستگاه اسپینر
 • مکانیل سیل دستگاه اسپینر1
 • فلنج و محور میز انتقال ضایعات
 • فلنج و محور میز انتقال ضایعات1
 • پایه کریستال نوری
 • پایه کریستال نوری1
 • مکانیل سیل دستگاه اسپینر2
 • پولی انتقال قدرت
 • پولی انتقال قدرت1
 • شافت انتقال قدرت
 • شافت انتقال قدرت1
 • شافت پمپ پرشر آسیاب مواد
 • شافت پمپ پرشر آسیاب مواد1
 • شاسی نگهدارنده
 • شاسی نگهدارنده1
 • شاسی نگهدارنده2
 • دسته سنسور

 • دسته سنسور1

 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر

 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر 1

 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر2

 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر3

 • نازل سر مشعل کوره

 • نازل سر مشعل کوره 1

 • نازل سرمشعل کوره سیمان آسیب دیده

 • دیسک پاششی گانینگ

 • دیسک پاششی گانینگ1

 • کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام

 • کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام1

 • صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر

 • صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر1

 • صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ

 • صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ1

 • داکت خروجی دستگاه تریمینگ

 • داکت خروجی دستگاه تریمینگ1

 • نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر1

 • نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر

 • پین بازوری پاندولیوم

 • پین بازوری پاندولیوم1

 • چرخ زنجیر انتقال ضایعات

 • چرخ زنجیر انتقال ضایعات1

 • قرقره آبکاری شده خط دوخت

 • قرقره آبکاری شده خط دوخت1

 • بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله

 • بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله1

 • کاندوئیت دستگاه اسپینر

 • کاندوئیت دستگاه اسپینر1

 • مکانیل سیل دستگاه اسپینر

 • مکانیل سیل دستگاه اسپینر1

 • فلنج و محور میز انتقال ضایعات

 • فلنج و محور میز انتقال ضایعات1

 • پایه کریستال نوری

 • پایه کریستال نوری1

 • مکانیل سیل دستگاه اسپینر2

 • پولی انتقال قدرت

 • پولی انتقال قدرت1

 • شافت انتقال قدرت

 • شافت انتقال قدرت1

 • شافت پمپ پرشر آسیاب مواد

 • شافت پمپ پرشر آسیاب مواد1

 • شاسی نگهدارنده

 • شاسی نگهدارنده1

 • شاسی نگهدارنده2

 • دسته سنسور
 • دسته سنسور1
 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر
 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر 1
 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر2
 • اسپری نازل پاشش آب کولینگ تاور لخلر3
 • نازل سر مشعل کوره
 • نازل سر مشعل کوره 1
 • نازل سرمشعل کوره سیمان آسیب دیده
 • دیسک پاششی گانینگ
 • دیسک پاششی گانینگ1
 • کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام
 • کلمپ جک غلتک آسیاب مواد خام1
 • صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر
 • صفحه برنجی داخل هوزینگ اسپینر1
 • صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ
 • صفحه پروانه بلوور دستگاه تریمینگ1
 • داکت خروجی دستگاه تریمینگ
 • داکت خروجی دستگاه تریمینگ1
 • نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر1
 • نوسازی و تعمیر دیسک اسپینر
 • پین بازوری پاندولیوم
 • پین بازوری پاندولیوم1
 • چرخ زنجیر انتقال ضایعات
 • چرخ زنجیر انتقال ضایعات1
 • قرقره آبکاری شده خط دوخت
 • قرقره آبکاری شده خط دوخت1
 • بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله
 • بوشن برنجی قفل قسمت گریند عایق لوله1
 • کاندوئیت دستگاه اسپینر
 • کاندوئیت دستگاه اسپینر1
 • مکانیل سیل دستگاه اسپینر
 • مکانیل سیل دستگاه اسپینر1
 • فلنج و محور میز انتقال ضایعات
 • فلنج و محور میز انتقال ضایعات1
 • پایه کریستال نوری
 • پایه کریستال نوری1
 • مکانیل سیل دستگاه اسپینر2
 • پولی انتقال قدرت
 • پولی انتقال قدرت1
 • شافت انتقال قدرت
 • شافت انتقال قدرت1
 • شافت پمپ پرشر آسیاب مواد
 • شافت پمپ پرشر آسیاب مواد1
 • شاسی نگهدارنده
 • شاسی نگهدارنده1
 • شاسی نگهدارنده2